wakkerleeuwarden

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Betutteling

De betutteling en bemoeienis van de overheid slaat door! Het neemt zulke ernstige vormen aan dat ik er op zijn zachts gezegd de kriebels van krijg. Neem nu het rookverbod in de horeca. Volstrekt onredelijk. Laat de ondernemer zelf beslissen of er gerookt wordt of niet. Zij exploiteren toch het bedrijf , baas in eigen zaak! Protesten op grote schaal maar het rookverbod wordt doorgezet. Wat democratie?! We eten te vet, we worden te dik, we bewegen te weinig ( vooral onze mond zouden we vaker in beweging moeten zetten, roeren dus ) we hebben geen waarden en ook geen normen en zo kan ik nog wel even door gaan. Goed voorbeeld doet volgen en omgekeerd ook. De gemiddelde politicus is ook te dik en anders wordt hij/zij dat na verloop van … wel. Dit zal wel oorzaak ( veel praten, eten en drinken, gezellig he ) en gevolg( geen daden, beweging ) zijn.

Kiezersbedrog

Zelden wordt op zo’n grote schaal kiezersbedrog gepleegd. VVD, CDA en PvdA waren bij de verkiezingen in 2006 mordicus tegen verhoging van de AOW-leeftijd. Dit zijn letterlijke citaten uit de verkiezingsprogramma’s voor de laatste Tweede-Kamer verkiezingen in 2006: PvdA: “De pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar blijft onaangetast. Maar mensen die langer willen doorwerken na hun 65e mogen niet ontmoedigd of tegengewerkt worden door belemmerende regelgeving, CAO-bepalingen of negatieve financiële prikkels” CDA: “Het verhogen van de AOW-leeftijd is voor het CDA niet aan de orde, maar het CDA wil wel stimuleren dat iedereen die goed gezond is zo lang mogelijk doorwerkt” Christen Unie: ” Met de AOW(-leeftijd) en de zorg (AWBZ) moet zorgvuldig worden omgegaan. Wat betreft de ChristenUnie blijft de AOW-leeftijd 65 jaar; blijft sparen voor de oude dag fiscaal aftrekbaar; en blijft solidariteit met zieken, ouderen en gehandicapten uitgangspunt van het zorgstelsel. Ouderen, zieken en gehandicapten worden dus – zeker zo kort na de ingrijpende stelselwijzigingen en met de WMO in aantocht – niet geconfronteerd met nieuwe of hogere eigen bijdragen in de zorg” VVD: Voorpagina van het VVD programma: “AOW is en blijft op 65 (…) De AOW-leeftijd blijft bij de VVD staan op 65. Vanaf die leeftijd betaal je hier geen premie meer voor: geen verdere fiscalisering. Daar hebben de oudere generaties recht op. Geen onduidelijkheid, maar helderheid”

Waarom?

Hierbij een oproep om te gaan stemmen op 3 maart 2010 aan iedereen die dacht dat stemmen tot nu toe zinloos was! Mijn naam is Tetsje Hoekstra en ik woon in Leeuwarden. Al jaren erger ik mij mateloos aan het wel en wee van de politici en bestuurders. Inmiddels is alles zover doorgeschoten dat ik geen enkel vertrouwen of geloof meer heb in de democratie. Wij weten het, wij horen het, wij lezen het , wij voelen het maar het lijkt of we ons niet kunnen verdedigen tegen deze arrogantie van de bestuurlijke macht. Wij zijn de betalers. Het systeem werkt niet meer voor ons maar werkt ons op alle fronten tegen: bureaucratie, onnodig veel regelgeving, betutteling, vriendjespolitiek en achterkamertjespolitiek, belangenverstrengeling, graaicultuur, verspilling, bonussen, gouden handdrukken, wachtgeld, bijbaantjes, commissies, toezichthouders, prestige projecten, referendums die ongeldig worden wanneer de uitkomst niet bevalt en zo kan ik nog wel even doorgaan. De politieke leiders liegen en bedriegen ons voor en tonen geen respect of fatsoen richting ons. Zakkenvullers en baantjesjagers zijn het geworden. Dit is ook de reden dat fatsoen en respect onder de burgers zelf steeds verder te zoeken is. Leeuwarders, het moet en kan anders! Eens in de vier jaar krijgen wij de kans om iets te veranderen. Pak deze kans. De gevestigde partijen hebben ons met diverse prestige projecten opgezadeld. Ze hebben bakstenen en spiegeleieren gebracht en bureaucratie, verspilling en ga maar door. Zij hebben jarenlang kansen gehad en inmiddels verspeeld. Waar is bestuurlijke vernieuwing? Of verlaging van de gemeentelijke lasten? Waar is ons buitenzwembad? Welke partij heeft lef getoond om ons belang te behartigen? Ik ben een klokkenluider en hoop dat u mij gaat versterken omdat onze belangen ( het uwe is het mijne ) is wat hoort te tellen! Het moet anders,… Leeuwarders sluit u aan en wordt een van ons. Kies voor LPF-Leeuwarden/klokkenluiders lijst 9. Stem op mij, Tetsje Hoekstra op plaats 4!

Anno 2010

Anno 2010

leuke links

Politici anno 2010

Maar goed, ik leef me even uit, het zij me vergeven. Ik kan er soms ook gewoonweg niet meer tegen, als ik zie hoe alles loopt. Of juist niet loopt. Want van het fenomeen politicus word ik al helemaal niet blij. Soms heb ik namelijk weleens het idee dat juist die mensen die écht niets anders kunnen, dan maar de politiek ingaan. Regelneef en –nicht spelen. Op school al de gedreven organisatoren van klassefuiven, louter en alleen om ook maar eens een feestje mee te kunnen maken, en niet zo’n avond als nutteloze muurbloem te hoeven slijten. Ach, ik zal het allemaal wel weer over een eenzijdige en ook nog eens kleurloze kam scheren, maar het aantal werkelijk gedreven, getalenteerde en ook nog eens onbaatzuchtige politici is denk ik op de vingers van één hand te tellen. De rest zit tot over de knieën vast in de drek van het immer zompige poldermodel. Politici doen me ook steeds vaker denken aan de moderne lichting ‘managers’; die bekommeren zich ook niet meer om de mensen, maar zijn zich alleen maar bewust van hun eigen korte-termijn-gewin, proberen met een bloedgang hun eigen stempel ergens op te drukken, maken er over het algemeen met een rotgang een failliete teringzooi van en worden dan zelfs nog vaak met een gouden handdruk uitgezwaaid, het liefst vlak voordat de toko definitief instort. En wat hoor je dan? Ze zijn toe aan ‘een nieuwe uitdaging’… argh. Vroeger werden zulke lui tenminste gewoon met pek en veren afgeserveerd, durfden ze hun gezicht niet meer te laten zien nadien, en terecht!

Wat willen wij

Maar zullen we eens bij het begin beginnen? Om de aftrap maar te nemen: iedereen die in overheidsdienst wil (of de politiek in wil gaan) moet als stelregel ‘waarmee kan ik u van dienst zijn’ in het hart hebben zitten. Da’s alvast één.

Voor wie is onze binnenstad?

Een sterk staaltje van onmenselijk bestuur wil ik u niet onthouden. Het betreft het verdwijnen van de bloemenkraam van dhr. R. Dijkstra, Blomke fan Romke naast de Waag. Zolang ik mij kan heugen stond deze man zijn bloemen daar te verkopen. Prachtig toch?! Mooie, verse bloemen en altijd een praatje. Dit zijn de mensen die de stad kleur geven, het hoorde bij de binnenstad. Wat mij betreft had dhr. Dijkstra daar ook fijn mogen blijven staan. En ik heb geen enkele inwoner van de stad gehoord die er wel bezwaar tegen had. U wel? Nee in denk dat in het kader van prestige dat deze kraam niet zo mooi in HUN plaatje paste. Maar het is toch ook onze stad? Weet u er ook een? Laat het mij dan weten dan plaats ik het erbij!

Wat democratie?!

Wat democratie?!

De regering praat met trots over onze democratie en geeft kritiek op landen die dat niet hebben. Ik heb geleerd dat democratie betekent inspraak en dat de meerderheid beslist. Dus hoezo democratie? Ha, eens in de vier jaar mogen we stemmen, en in Den Haag schuiven ze dan alsnog net zolang met de roodpluchen stoeltjes totdat zelfs de grootste stemmenvanger alsnog buiten de boot valt. Nee, we zijn niks beter af dan in een onvervalste bananenrepubliek, behalve dat je daar gewoon weet waar je aan toe bent. Inspraak heeft het volk ook allang niet meer, o nee help zeg, laten we dat vooral niet doen! Weet u nog, het referendum over de Europese grondwet, enkele jaren terug? Jan Peter en consorten werden keihard teruggefloten. En wat doet een rechtgeaarde politicus dan? Die denkt niet aan het volk, maar aan wat hij vindt dat goed is en drukt alsnog de zaak erdoor, maar dit keer zonder volksstemming. Want nog een keer zo’n publieke motie van wantrouwen, nou nee, daar had JP blijkbaar geen baat bij. De Nederlandse burger was het oneens met de invoering van de euro, de Europese grondwet, km-heffing, JSF, energieheffing, aow-plan, hsl, Betuwelijn, CO2opslag, missie Afghanistan, windmolenparken, privatisering energie, asielbeleid, afschaffing ziekenfonds, verdwijnen van pensioengeld ( gokken op de beurs ) en zo nog een en ander. Den Haag is doof en blind en hier in Leeuwarden is het niet veel anders gesteld. Al jarenlang zijn het dezelfde partijen die de regering vormen en deze gevestigde orde heeft ons opgezadeld met een enorme staatsschuld waar wij de prijs voor moeten betalen. U en ik betalen deze poppenkast en wat krijgen wij daarvoor terug? Regels, bemoeizucht en betutteling. En keihard werken tot je oud en versleten bent. Ziet u hoeveel geld er over de balk wordt gesmeten? Laat de overheid maar denken dat de burgers dom zijn, de verkiezingen zullen het antwoord geven.

De burger als melkkoe

De burger als melkkoe

Zoals u allen weet is er sprake van een ongehoorde graaicultuur bij onze overheid mbt de normale burger. Om dit inzichtelijk te maken dien je inzicht te hebben in welke belastingen er zo ongeveer zijn. Een totale opsomming genereren is echter onmogelijk. Belastingen worden geheven op zoveel verschillende niveaus en onder diverse namen, niemand weet exact welke er allemaal precies zijn. WAARSCHUWING: VERDER LEZEN IS OP EIGEN RISICO EN VERANTWOORDELIJKHEID. VERDER LEZEN KAN DE GEZONDHEID AANZIENLIJK SCHADEN. DE PUBLICIST STELT ZICH NADRUKKELIJK AFWIJZEND OP TEGEN CLAIMS ONTSTAAN DOOR HET LEZEN VAN HET NAVOLGENDE. onroerendzaakbelasting , belasting van roerende woon- en bedrijfsruimten, forenzenbelasting, toeristenbelasting, parkeerbelasting, hondenbelasting, reclamebelasting, precariobelasting, rioolrechten, leges, inkomstenbelasting, loonbelasting, premies volksverzekering,loonheffingen, dividendbelasting, vennootschapbelasting, accijns- en verbruiksbelasting, successierecht schenking en overgang, provinciale opcenten, ingezetenen omslag, BTW, BPM, motorrijtuigenbelastingen, belastingen van rechtsverkeer, overdrachtsbelasting, assurantiebelasting, kapitaalbelasting, grondwaterbelasting, belasting op leidingwater, afvalstoffenheffing, brandstofbelastingen, energiebelasting, vliegbelasting, milieubelasting, belasting bij invoer, baatbelasting, parkeerbelasting, reinigingsheffing, dividendbelasting, accijns- en verbruiksbelasting, provinciale opcenten, assurantiebelasting, accijns op sigaretten en tabak, accijns op alcohol, verpakkingstaks enz. enz.

DEbat in de Bres, poppenkast

Leeuwarden

Op 3 maart 2010 beginnen de gemeenteraadsverkiezingen. Iedere partij heeft zijn programma weer geschreven. Zoals altijd zijn de beloftes niet van de lucht. Elke partij heeft het op dit moment zo goed met ons voor! Men gaat zelfs de straat op om met ons te praten ( luisteren doen ze nooit ). Wat zijn wij, DE KIEZERS, weer voor even belangrijk. Let wel als de zetels weer veilig zijn gesteld tellen we niet meer mee. Voelt u zich niet besodemieterd? In 2006 mochten wij middels een referendum stemmen over het Zaailand ( prestige ) project. Van ons Leeuwarders was 62% tegen het prestige project. Een duidelijke uitkomst lijkt mij. Dat de volksvertegenwoordigers en bestuurders hier blind en doof zijn blijkt, het prestige project moet wel door gaan dus naar de uitslag wordt niet geluisterd. De kosten van dit alles ¤ 125 miljoen. Let wel dat er nog nooit een prestige project is gebouwd dat binnen de beraamde kosten bleef. Arme, arme wij. Daar gaan onze belastingcenten. Vervolgens worden wij in 2009 nog eens de gek aangestoken en mogen wij met een baksteen meebouwen aan het groot monument bij het nieuw te bouwen Fries Museum. Dit bakstenen ideetje kreeg ¤ 30.000,- subsidie. We waren nog niet eens bekomen van de spiegeleieren op het Zaailand, ook zo’n wazig ideetje. De stad profileren met gebakken eieren, gebakken lucht zal men bedoelen voor de som van ruim ¤ 100.000,-. Ook bij de gedeputeerde Staten weet men wel raad met ons belastinggeld. Neem het nieuw te bouwen Provinciehuis. In eerste instantie waren de kosten beraamd op ¤ 61.4 miljoen. We weten inmiddels dat rekenen voor bestuurders moeilijk is dus zal het u niet verbazen dat er al ¤ 18.4 miljoen is bij gekomen. Ook de bouw en aankoop van politiebureaus in Friesland heeft een overschrijding van ¤ 69 miljoen opgeleverd zo bleek in maart 2009. En zelfs een gratis reisje naar New York in 2009 lieten de fractievoorzitters van GS niet schieten. ( ¤ 330.000,- ). Beste stadsgenoten, begrijpt u het nog? Wij betalen deze poppenkast!! Hoe kan het dan dat er in 2007 een voedselbank in Leeuwarden is gekomen. Wat is de volgende stap? Een gaarkeuken? Waar blijft ons buitenzwembad om maar eens wat te noemen. Nee stadsgenoten, politici en bestuurders hebben andere prioriteiten te weten prestige hoe groter hoe beter. Een buitenzwembad is u niet gegund!

Een opsteker

Een opsteker

Integriteit gemeente

Integriteit en gemeentes. Integriteit zou hoog in het vaandel moeten staan bij de gemeente. De praktijk wijst uit dat in veel gevallen je alleen iets voor elkaar krijgt wanneer je de juiste mensen binnen de gemeente kent. Ook hier wordt gewerkt met vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. Wanneer je hier als burger of, zoals in mijn geval, als ondernemer mee te maken krijgt ben je kansloos. Je loopt tegen een muur van onwil aan en wordt getrokken in een wereld van vooropgezette juridische spelletjes en poppenkast die niet alleen jezelf bakken vol met geld kosten maar ook de belastingbetaler betaald mee in dit spel. Betreffende ambtenaren leggen geen ambtseed af en kunnen liegen en bedriegen zoveel als men nodig acht. Ook in naam van de burgemeester. Je kan zolang en zo vaak aan de bel trekken wat je wil maar komt geen stap verder. Een gesprek hierover te voeren blijkt onmogelijk, vragen blijven onbeantwoord. De beerput is zo vies dat niemand die durft open te trekken. Want daar maak je immers geen vrienden mee! Burgemeester, wethouders en raadsleden tonen zich in deze zo arrogant dat zelfs een gesprek teveel moeite voor hen is. Zo dicht staat politiek dus bij de burger. Ik heb persoonlijk te maken gehad met afdeling Juridische en Veiligheidszaken van de gemeente Leeuwarden waar corruptie en vriendjespolitiek hoogtij viert. Langs deze weg wil ik mensen oproepen die hier ook last van hebben ondervonden om zich te melden. Inmiddels weet ik dat mijn geval niet op zich staat maar dat er veel meer mis is. Voor een diepgaand onderzoek hierna is alle informatie welkom ( ook van jaren terug! ).

Poll

Vindt u politici en bestuurders betrouwbaar?

Bekijk de resultaten

Door Tetsje i.s.m wakkerleeuwarden.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 20 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?